Der er sket meget de sidste 3 uger. Vi er i en opstarts fase med mange ting, der skal på plads. Samtidig er vi igang med at skaffe fonds penge til foreningen, så vi har midler til det fortsatte arbejde. Vi har haft kontakt til flere politikere i forbindelse med kvoteforhandlingerne, og der er etableret et møde på Christiansborg i starten af det nye år. Vi fortsætter arbejdet med at få etableret en mærkningsordning for skånsomt fangede kystfisk. Dette er dog en meget tung proces med mange brikker, der skal falde på plads, men vi tror på det kan lade sig gøre. Råstofindvindning er et stort problem for mange kystfisker og det store arbejde med at stoppe sandsugning i Øresund har resulteret i at råstofloven bliver lavet om og forhåbenligt kan fiskerne i fremtiden være med til at udvælge / fravælge områder. Vi har fået en midlertidig hjemmeside www.fsk-kystfiskeri.dk og I kan finde os på FB

Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår