Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri -indmeldelse

Foreningen repræsenterer garn-, krog-, tejne, ruse- og snurrevodsfiskere fra hele landet – fra den jyske Vestkyst, ned over Fyn og Øerne til Sjælland. Foreningens formål er at fremme et skånsomt og bæredygtigt kystfiskeri og være talerør til det politiske system for de kystfiskere, som fisker med naturskånsomme fiskeriredskaber.

Hvis du vil være med til at forsvare dine rettigheder politisk og arbejde for nye afsætningsmuligheder/bedre priser?

Bliv medlem af forening ved at indbetale 1500 kr. på Reg.nr. 8401 og kontonr. 1281098.

Vigtigt: Skriv din mail-adresse og kutternummer i tekstfeltet ved overførslen. Alternativt kan du skrive navn, adresse, mail og kutternummer i en separat mail til: Visamles.FSK@gmail.com

Oplysninger om foreningen:

Formål:

I forbindelse med udøvelse af fiskerierhvervet i fællesskab at varetage hensynet til miljøet og fiskekvalitet, herunder at fremme et skånsomt og bæredygtigt kystfiskeri. Endvidere at varetage fælles regelsæt i relation til myndighedskrav og være talerør overfor det politiske system

Hvem kan blive medlem?

Som medlem kan optages erhvervsfiskere af kategori A, hvor minimum 60 procent af årsindkomsten skal stamme fra fiskeri af konsumfisk med følgende redskaber: Garn, kroge, ruser, tejner og traditionelt snurrevod. Endvidere kan optages bierhvervsfiskere af kategori B, hvor minimum 5 procent af

årsindkomsten skal stamme fra fiskeri af konsumfisk med følgende redskaber: Garn, kroge, ruser, tejner og traditionelt snurrevod.

Kontingent for medlemskab fastsættes til 1.500 kr. pr. år med forfald senest 31.december.

Støtte-medlemskab kan etableres. Kontingent for dette er 150 kr. om året.

Støtte-medlem har dog ikke stemmeret.

VH. ( FSK ) Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri

Nordhavnsvej 6A

3000 Helsingør

Mail : Visamles.FSK@gmail.com

Formand : Max Christensen Tlf. 30510503

Næstformand : Søren Jacobsen Tlf. 21227243